24 Ekim 2010

Dünyanın dört bir yanında barış, kalkınma ve insan hakları için yaptıklarımıza derinden inanan… ideallerimizi destekleyen ve hedeflerimize ulaşmamıza yardım eden milyonlarca insana Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle derin teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize… dostlara ve dünya vatandaşlarına… herkese şöyle sesleniyorum: Teşekkür ederim.

Birleşmiş Milletler’i kuran Anlaşma 65 yıl önce bugün yürürlüğe girdi. Her yıl Birleşmiş Milletler Gününde küresel misyonumuzu bir kez daha teyid ediyoruz. Hoşgörü, karşılıklı saygı ve insan onuru gibi evrensel değerleri yeniden vurguluyoruz. Okuryazar sayısının artması ve ortalama insan ömrünün uzaması … bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması … demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi konularında birlikte sağladığımız ilerlemenin bilincindeyiz.

Ancak, herşeyden öte BM Günü daha fazlasını yapma kararlılığını ortaya koyduğumuz bir gün. Silahlı çatışmaların ortasında kalanları korumak için, iklim değişikliği ile mücadele için, nükleer felaketin önlenmesi için; kadınlar ve kız çocuklarının imkanlarının arttırılması için, haksızlıklar ve suçların cezasız kalmasının önlenmesi için; Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılabilmesi için daha fazlasını yapma kararlığını ortaya koyduğumuz bir gün.

Birleşmiş Milletler’de geçtiğimiz ay düzlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde siyasi bir ivme oluştu… ekonomik açıdan zorlu bir dönemde daha da önem arz eden mali taahhütler verildi… Ben de 2015 hedefine ulaşılabilmesi için daha da bastırmaya kararlıyım.

Sorunlarımıza rağmen, kutuplaşma ve karşılıklı güven kaybına rağmen, küçülen dünyamız herkes için ilerleme sağlanmasına imkan tanıyacak yeni ve büyük fırsatları da beraberinde getirdi. Gelin, kendimizi BM Anlaşmasında ortaya konan büyük vizyonu gerçekleştirmek için daha fazlasını yapmaya adayalım.
http://www.un.org.tr’den alıntı

Reklamlar