23 Kasım 2010 – AIDS ile ilgili gelişmelere yer verilen son raporda, söz konusu hastalığın yayılma hızının durdurulması hatta azaltılmasına yönelik çabaların sonuç vermeye başladığı, hem yeni vakaların hem de AIDS’ten ölümlerin sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) tarafından hazırlanan 2010 Küresel AIDS raporunda 182 ülkeden istatistiki bilgilere yer veriliyor ve ülkeler tek tek ele alınıyor. Rapordaki verilere göre 2009 yılında 2,6 milyon kişiye HIV/AIDS virüsünün bulaştığı, bu rakkamın, 1999’a göre yüzde 20’lik bir düşüşü gösterdiği aktarılıyor. 2009 yılında AIDS’ten ölenlerin sayısının ise 1,8 olduğu, böylece ölüm oranlarında da 2004 yılına göre dörtte birlik bir azalış yaşandığı ifade ediliyor.

UNAIDS İcra Direktörü Michel Sidibe, AIDS ile mücadelede atılan cesur ve akıllı adımlar sayesinde ilerleme sağlandığını, ancak elde edilen kazanımların daha da güçlendirilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirtiyor.

Raporda, 2001-2009 yılları arasında 34’ü Alt-Sahra bölgesinde olmak üzere toplam 56 ülkede HIV yayılma oranının ya sabitlendiği ya da yüzde 25’in altına düştüğü belirtiliyor. Raporda AIDS’e bağlı nedenlerden dolayı 2008’de 2 milyon, 2009’da da 1,8 milyon kişinin öldüğü, 2009’da yeni tedavi teknikleri sonucu HIV/AIDS’li Doğan bebek sayısında da azalma yaşandığı, bir önceki yıla göre söz konusu hastalığı kapan çocuk sayısının dörtte bir düşüş göstererek 370 bin olarak belirlendiği ve Alt-Sahra bölgesinin yüzde 69 ile tüm dünyada HIV taşıyan insanların en çok yaşadığı yer olduğu ifade ediliyor.

Raporda, ülkelerin AIDS ile mücadele stratejilerine giderek artan oranda insan hakları ilkelerini ekledikleri, ancak hala bir çok ülkede ceza kanunlarındaki maddeler nedeniyle insanların AIDS tedavi ve bakım imkanlarından yararlanmalarının engellenebildiği aktarılıyor.

UNAIDS, 2009 yılında AIDS ile mücadele konusunda 15,9 milyar ABD doları harcandığını, 2010 yılında ilave 10 milyar ABD Dolarına daha ihtiyaç duyulmasına rağmen uluslararası yardımlarda düşüş yaşandığını belirtiyor. Raporda 2008 yılında uluslararası yardımların 7,7 milyar ABD dolarına ulaştığını, ancak 2009 yılında 7,6 milyar ABD dolarını geçemediği vurgulanıyor. UNAIDS raporuna göre uluslararası yardımlardaki düşüşten en fazla düşük gelir grubundaki ülkeler etkileniyor.

Raporda, Türkiye’de 2001 yılında 1,700 olan HIV/AIDS hastası sayısının 2009 yılında 4,600’a çıktığı belirtiliyor. Aynı dönemde AIDS’e bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenleri sayısının ise yaklaşık 200 olduğu raporda belirtilen konular arasında yer alıyor.
http://www.un.org.tr’den alıntı

Reklamlar