Archive for 08 Aralık 2010


3 Aralık, Ankara, (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Liderlerin Eylül ayında düzenlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde engelli kişilerin yaşam koşullarını iyileştirme çabalarına hız verecekleri taahhütünde bulunduklarını hatırlattı ve bu bağlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bu yılki temasının “Sözümüzde duralım: Engelli Haklarını Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Parçası Yapalım” olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında “Engelli insanlardan oluşan büyük grubu bizlere yakın kişiler yani aile fertlerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımız oluşturuyor” diyen Ban, fiziksel, ruhsal ve duysal engellilerin Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u gibi büyük bir sayıyı teşkil ettiğini söyledi.

Engelli olmakla yoksul olmak arasında bağlantı bulunduğunu, gelişmekte olan ülkelerin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini engelli kişilerin oluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter, “Dünya genelinde engelliler büyük oranda işsizlik çekiyor, yeterli eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyor Bir çok toplumda söz konusu grup için hiçbir hazırlık yapılmadığından engelliler toplumdan uzak ve tecrit edilmiş bir yaşam sürüyor” dedi.

Bir yandan insanların elde edebileceği en büyük başarılara imza atan engelli insanlardan ilham alırken diğer yandan, herkesin erişebildiği haklara, imtiyazlara ve fırsatlara ulaşamayan ve sıkıntı içinde yaşayanları da unutmamamız gerektiğini belirten Ban, “Tüm bu manialara rağmen engelli kişiler büyük bir cesaret ve direnç sergiliyor” dedi.

Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde kabul edilen Eylem Planında liderlerin engelli kişilere yönelik çalışmaların yeterli seviyede olmadığını belirlediklerini hatırlatan Ban, Hükümetlerin engelli kişilere yardım için daha fazla gayret sarfetmesi gerektiğini, bununda Engelli Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi’nin uygulanması ve engelli insanların ihtiyaçlarının ulusal Binyıl Kalkınma Hedefleri gündemlerine alınması anlamına geldiğini söyledi.

Genel Sekreter Ban mesajına, “Engellilerin toplumdaki yerini güçlendirecek yasalar, politikalar ve programlar olmadan yoksulluk, hastalıklar ve ayrımcılıkla mücadelemizi kazanamayacağımızı gelin Dünya Engelliler Günü vesilesiyle kabul edelim. Gelin engelli insanlar için verdiğimiz sözleri canlı tutacağımızı taahhüt edelim. Ve onları sadece yardım alanlar olarak değil, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı öngördüğümüz 2015 yılına kadar geçecek önümüzdeki beş yıl içinde değişimin değerli temsilcileri olarak değerlendirelim” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar

2 Aralık, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Atlantik aşırı köle ticaretinin 19. yüzyılda kaldırılmış olmasının, köleliğin küresel olarak yok edilmesine yetmediğini, köleliğin, bugün de varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ban 2 Aralık Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, günümüzde köleliğin, serflik, borçlara karşı zorla çalıştırılma, kadın ve çocuk ticareti, ev işlerinde köle vari kullanım, çocuklar dahil olmak üzere fuhuşa zorlama, cinsel kölelik, zorla evlendirme, kadınların eş olarak satılması, çocuk işçiliği gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıktığını belirtti.

“Bu gerçekler, Uluslararası Topluluğu, ihtiyatlı olmaya ve köleliğin çağdaş tezahürlerini yok etmeye yönelik çabalarını hızlandırmaya mecbur kılıyor” diyen Genel Sekteter kölelik uygulamalarının suç teşkil ettiğini, bu suçu işleyenlerin, göz yumanların veya imkan sağlayanların mutlaka adalet önüne çıkarılmalarını ve kölelik kurbanlarına tazminat ödenmesini istedi.

Köle vari koşullarda yaşayan insanların çektiği sıkıntıların sona erdirilmesi için başlatılan uluslararası ölçekli girişimler sonucu bir dizi yasal adımın atılmasının sağlandığını belirten Ban, “Bunların en sonuncusu, Birleşmiş Milletler Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesine ek olarak 2003 yılında yürürlüğe giren Başta Kadınlar ve Çocuklar Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Cezalandırılması Protokolü’dür” dedi.

Söz konusu gelişmeler sonucu Dünyanın dört bir yanında kölelikle mücadele amacıyla kanuni yollara daha fazla başvurulmaya başlandığını hatırlatan Ban, Uluslararası Adalet Divanı’nın da köleliğin insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesine katkı sağladığını vurguladı. Hiç kimsenin köleleştirilemeyeceğinin en temel haklardan biri olarak kabul edildiğini ve bu konuda suç işleyen ülkelerin Uluslararası Adalet Divanı’na verebileceğini belirten Ban, “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, tecavüz ve köleleştirme suçlarından yargıladığı kişilerle ilgili verdiği kararda köleliği insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tespit etti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı da köleliğin insanlığa karşı bir suç olduğu kararına vardı” dedi.

Ban mesajına “Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Gününde tüm devletleri, ilgili yasal mevzuatı imzalama ve uygulamaya, köleliğin günümüzdeki tezahürleri ile ilgili BM raportörü ile tam bir işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ayrıca, tüm üye devletleri, binlerce kölelik kurbanına yaşamlarını ve onurlarını yeniden kazanma imkanı sağlayan Köleliğin Günümüzdeki Tezahürleri ile Mücadele BM Fonuna cömert bir şekilde katkıda bulunmaya çağrıyorum” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE