3 Aralık, Ankara, (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Liderlerin Eylül ayında düzenlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde engelli kişilerin yaşam koşullarını iyileştirme çabalarına hız verecekleri taahhütünde bulunduklarını hatırlattı ve bu bağlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bu yılki temasının “Sözümüzde duralım: Engelli Haklarını Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Parçası Yapalım” olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında “Engelli insanlardan oluşan büyük grubu bizlere yakın kişiler yani aile fertlerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımız oluşturuyor” diyen Ban, fiziksel, ruhsal ve duysal engellilerin Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u gibi büyük bir sayıyı teşkil ettiğini söyledi.

Engelli olmakla yoksul olmak arasında bağlantı bulunduğunu, gelişmekte olan ülkelerin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini engelli kişilerin oluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter, “Dünya genelinde engelliler büyük oranda işsizlik çekiyor, yeterli eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyor Bir çok toplumda söz konusu grup için hiçbir hazırlık yapılmadığından engelliler toplumdan uzak ve tecrit edilmiş bir yaşam sürüyor” dedi.

Bir yandan insanların elde edebileceği en büyük başarılara imza atan engelli insanlardan ilham alırken diğer yandan, herkesin erişebildiği haklara, imtiyazlara ve fırsatlara ulaşamayan ve sıkıntı içinde yaşayanları da unutmamamız gerektiğini belirten Ban, “Tüm bu manialara rağmen engelli kişiler büyük bir cesaret ve direnç sergiliyor” dedi.

Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde kabul edilen Eylem Planında liderlerin engelli kişilere yönelik çalışmaların yeterli seviyede olmadığını belirlediklerini hatırlatan Ban, Hükümetlerin engelli kişilere yardım için daha fazla gayret sarfetmesi gerektiğini, bununda Engelli Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi’nin uygulanması ve engelli insanların ihtiyaçlarının ulusal Binyıl Kalkınma Hedefleri gündemlerine alınması anlamına geldiğini söyledi.

Genel Sekreter Ban mesajına, “Engellilerin toplumdaki yerini güçlendirecek yasalar, politikalar ve programlar olmadan yoksulluk, hastalıklar ve ayrımcılıkla mücadelemizi kazanamayacağımızı gelin Dünya Engelliler Günü vesilesiyle kabul edelim. Gelin engelli insanlar için verdiğimiz sözleri canlı tutacağımızı taahhüt edelim. Ve onları sadece yardım alanlar olarak değil, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı öngördüğümüz 2015 yılına kadar geçecek önümüzdeki beş yıl içinde değişimin değerli temsilcileri olarak değerlendirelim” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar