2 Aralık, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Atlantik aşırı köle ticaretinin 19. yüzyılda kaldırılmış olmasının, köleliğin küresel olarak yok edilmesine yetmediğini, köleliğin, bugün de varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ban 2 Aralık Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, günümüzde köleliğin, serflik, borçlara karşı zorla çalıştırılma, kadın ve çocuk ticareti, ev işlerinde köle vari kullanım, çocuklar dahil olmak üzere fuhuşa zorlama, cinsel kölelik, zorla evlendirme, kadınların eş olarak satılması, çocuk işçiliği gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıktığını belirtti.

“Bu gerçekler, Uluslararası Topluluğu, ihtiyatlı olmaya ve köleliğin çağdaş tezahürlerini yok etmeye yönelik çabalarını hızlandırmaya mecbur kılıyor” diyen Genel Sekteter kölelik uygulamalarının suç teşkil ettiğini, bu suçu işleyenlerin, göz yumanların veya imkan sağlayanların mutlaka adalet önüne çıkarılmalarını ve kölelik kurbanlarına tazminat ödenmesini istedi.

Köle vari koşullarda yaşayan insanların çektiği sıkıntıların sona erdirilmesi için başlatılan uluslararası ölçekli girişimler sonucu bir dizi yasal adımın atılmasının sağlandığını belirten Ban, “Bunların en sonuncusu, Birleşmiş Milletler Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesine ek olarak 2003 yılında yürürlüğe giren Başta Kadınlar ve Çocuklar Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Cezalandırılması Protokolü’dür” dedi.

Söz konusu gelişmeler sonucu Dünyanın dört bir yanında kölelikle mücadele amacıyla kanuni yollara daha fazla başvurulmaya başlandığını hatırlatan Ban, Uluslararası Adalet Divanı’nın da köleliğin insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesine katkı sağladığını vurguladı. Hiç kimsenin köleleştirilemeyeceğinin en temel haklardan biri olarak kabul edildiğini ve bu konuda suç işleyen ülkelerin Uluslararası Adalet Divanı’na verebileceğini belirten Ban, “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, tecavüz ve köleleştirme suçlarından yargıladığı kişilerle ilgili verdiği kararda köleliği insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tespit etti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı da köleliğin insanlığa karşı bir suç olduğu kararına vardı” dedi.

Ban mesajına “Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Gününde tüm devletleri, ilgili yasal mevzuatı imzalama ve uygulamaya, köleliğin günümüzdeki tezahürleri ile ilgili BM raportörü ile tam bir işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ayrıca, tüm üye devletleri, binlerce kölelik kurbanına yaşamlarını ve onurlarını yeniden kazanma imkanı sağlayan Köleliğin Günümüzdeki Tezahürleri ile Mücadele BM Fonuna cömert bir şekilde katkıda bulunmaya çağrıyorum” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar