9 Aralık, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Genel Sekreter Ban Ki-moon 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Yolsuzlukların kalkınma, demokrasi ve istikrar için tehtid oluşturduğunu belirten Ban, “Piyasaları bozuyor, ekonomik kalkınmayı engelliyor ve yabancı sermayenin şevkini kırıyor. Yolsuzluk kamu hizmetlerini kemiriyor, yetkililere olan güveni aşındırıyor” dedi. Ban yolsuzlukların, ayrıca tehlikeli maddelerin yasadışı yollardan boşaltılması ve sahte ilaçların imalatı ve dağıtımına yol açarak hem çevreye verilen zararı arttırdığını hem de halk sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kamu sektöründe söz konusu suça karşı caydırıcılığın oluşması sürecine katkı sağladığını ifade eden Ban, geçtiğimiz yıl, söz konusu sözleşmeye taraf Ülkelerin yolsuzlukla mücadele yasaları ve uygulamalarındaki boşlukları belirlemek üzere bir karşılıklı gözden geçirme mekanizması oluşturduklarını, bunun da hükümetlerin rüşvet ve kamu fonlarının amaç dışı kullanılmasını önleme çabaları açısından büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

“Özel sektörün katkıları da büyük önemi taşıyor” diyen Genel Sekreter, yolsuzluğun gizli bir gider kalemi gibi karşımıza çıkarak üretici ve tüketiciye bir yarar sağlamadan fiyatların yükselmesine ve kalitenin düşmesine yol açtığını vurguladı. “Yolsuzluğun önlenmesi ticari açıdan da anlam taşıyor” diyerek mesajına devam eden Ban, yatırımcıların karar süreçlerinde, çevresel, toplumsal ve idareye yönelik hususlara ilave olarak giderek artan oranda etik kurullara ne kadar uyulduğunu da değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.
Ban “İş dünyası liderleri yolsuzluğu tüm dünyada kınamalı ve bu tutumlarını da yolsuzluğa karşı kesin bir şekilde yasaklar getirerek desteklemeliler. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ilkelerine uygun şekilde politikalar oluşturmalılar ve dürüstlük ve saydamlığı güçlendirmek için gerekli kontrol mekanizmalarını teşkil etmeliler”dedi. Şirketleri bu konuda Birleşmiş Milletler ile daha yakın çalışmaya çağıran Ban, iş dünyası liderlerini, rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadelede önemli bir yer tutan ve ticari şirketleri kapsayan dünyanın en büyük sürdürülebilir girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (Global Compact) katılmaya çağırdı.
“Kamu ve özel sektörden yapmalarını isteğimizi Birleşmiş Milletler olarak bizlerin de yerine getirmesi gerekiyor” diyen Ban, yolsuzluğun en iyi panzehirinin etik bir kurumsal kültür oluşturmaktan geçtiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Etik Ofisinin hesap verebilirliği, dürüstlüğü ve saydamlığı teşvik ettiğini ve kurum içinde kapsamlı bir politikanın uygulanması yoluyla yanlışları amirlerine bildiren veya etik dışı davranışları ortaya çıkaracak denetimlere katılan personelin misilleme ile karşı karşıya kalmasının önlendiğini ifade etti.
Ban, Birleşmiş Milletler’in kişisel hesap verebilirliği sağlamak, emniyet birimleri ile işbirliği yapmak ve yolsuzlukla ilgili tüm iddaaları soruşturmak yoluyla kendi faaliyetleri kapsamında da önlemler aldığını söyledi. Genel Sekreter, BM Teftiş Dairesinin 8-9 Aralık tarihlerinde dünyanın dört bir yanından kuruluşları kurum içi denetimin yolsuzlukla mücadeledeki rolünü güçlendirmek amacıyla New York’taki Genel Merkezinde biraraya getireceğini belirtti.
Ban mesajına, “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Gününde gelin etik davranışları geliştirelim, itimat duygusuna zarar vermeyelim ve kalkınma ve barış için yürüttüğümüz ortak çabalar için ihtiyaç duyduğumuz paha biçilmez kaynaklarımızın amaç dışı kullanımının önüne geçelim” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKÇE

Reklamlar