18 Aralık, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında küresel ekonomideki kırılganlığın hala devam ettiğini, krizlerin etkisinin hala hissedildiğini ve Dünya geneline yayılmış 214 milyon uluslararası göçmenin de bu durumdan önemli derecede olumsuz etkilendiğini söyledi.

Ban, “Güvenli ve usule uygun yollardan gerçekleştiğinde göçün her iki tarafa da olumlu katkı yapma ihtimali artıyor. Ancak, usule uygun yollardan göç etme şansı gittikçe azalıyor. Artan işsizlik oranları ayrımcılığı kamçılıyor. Kutuplaştırıcı siyasi tavırlar yükselişe geçmiş bulunuyor” dedi.

Özellikle çalkantılı dönemlerde olmak üzere göçmenlerin küresel ekonomiyi güçlendirmedeki temel rolünün unutulmaması gerektiğini belirten Ban, “Göçmenler ekonomik kalkınma ve insani gelişmeye katkıda bulunuyor; çok kültürlülük, bilgi ve teknoloji transferi sayesinde toplumları zenginleştiriyor; ve yaşlanan toplumlarda demografik dengenin korunmasını sağlıyor” dedi.

“Birçok kişi için göçmen olmak olumlu ve konumlarını güçlendirici bir tecrübe iken bir çoğu da insan hakları ihlalleri, yabancı düşmanlığı ve istismara maruz kalıyor” diyen Genel Sekreter, göçmenlerin haklarını korumak için daha çok şey yapılması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu, bu nedenle, 14 Birleşmiş Milletler kuruluşunun yanı sıra Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Bankasından oluşan Küresel Göç Grubunun, usule uygun olmayan yollardan göç etmiş on milyonlarcası dahil, tüm göçmenlerin insan haklarının korunmasına duyulan ihtiyacın altını çizen ortak bir karara Eylül ayında imza attığını söyledi.

Ban, mesajında “Usule uygun olmayan yollardan göç etmiş kişilerin iş güvenliği, kişisel güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi haklardan mahrum bırakılma ihtimali daha fazla oluyor. Uzun süreler tutuklu kalma ve kötü muamele görme ihtimalleri artıyor. Bazı durumlarda ise köle vari şekilde çalıştırılabiliyor, tecavüze uğrayabiliyor ve hatta öldürülüyorlar. Küresel Göç Grubunun, hangi yoldan göç etmiş olursa olsun herkesin uluslararası hukukun verdiği garantiler doğrultusunda temel haklarının geliştirilmesi ve korunması için yaptığı çağrıyı ben de destekliyorum” dedi.

Ülkeleri, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Uluslararası Sözleşmeyi imzalamaya davet eden Genel Sekreter, usule uygun olmayan yollardan göç etmiş olmaları bu kişilerin insanlıklarının ve haklarının ellerinden alınmasına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Ban, mesajına, “Gelin hep birlikte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ‘Tüm insanlar hür doğar, eşit hak ve saygınlığa sahiptir’ şeklindeki temel ilkesini bir kez daha vurgulayalım” diyerek son verdi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar