17 Ocak, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Genel Sekreter Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında öncelikli olarak ele alacağı konuları BM Genel Kurulunda yaptığı bir konuşma ile açıkladı. Ban, sürdürülebilir kalkınmadan kadın haklarının geliştirilmesine, iklim değişikliğine uyumdan nükleer silahların teröristlerin eline geçmesinin önlenmesine kadar bir çok alanı kapsayan öncelikli konuları sekiz başlık altında topladı.

BM Genel Kurul’unda 14 Ocak’ta yaptığı konuşmasına dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar ile kimsenin tek başına başa çıkamayacağını belirterek başlayan Genel Sekreter, “Başarı hepimizin. Son yıllarda elde ettiğimiz ilerlemede sizlerin katkısı hayati öneme sahip” dedi.

Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmanın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ban, 2010’un zorlu bir yıl olduğunu, 2011’in daha da zorlu bir yıl olacağa benzediğini söyledi.

Ban, ilk önceliği olarak, küresel durgunluk döneminin yaşandığı günümüzde herkesin yararlanabileceği sürdürülebilir bir kalkınma için çalışacağını belirtti. “İnsanlar işlerini kaybetme korkusu içinde, çocuklarının geleceğinden endişe eder halde” diyen Ban, Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek en az gelişmiş ülkeler konferansında gıda güvenliği, insan onuruna yakışır iş, afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele ve temiz enerji konularında 10 yıllık eylem planı üzerinde çalışılacağını belirtti.

Cancun’da Aralık ayında düzenlenen iklim zirvesinde ilerleme sağlandığını ancak, daha gidilmesi gereken çok yol olduğunu belirten Ban, “Davranışlarımızla örnek olalım” çağrısında bulundu.

Üçüncü öncelikli konu olarak kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesini işaret eden Ban, kadın haklarının geliştirilmesi, kadına karşı şiddet ile mücadele ve BM’nin üst düzey yöneticileri arasında kadınların sayısının arttırılması için yoğun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Ban kadınların görev aldığı konularda daha iyi sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Ban, dördüncü öncelik olarak ise daha güvenli bir dünyanın oluşmasına odaklanacağını ifade etti. Ban Fildişi Sahili ve Sudan’da BM’nin yaptığı çalışmaları da bu alanda atılan adımlara örnek olarak gösterdi.

Beşinci ve altıncı öncelikleri ise insan haklarının daha da geliştirilmesi ve Haiti depremi ve Pakistan’daki sel felaketi sonrasında yaşananlardan da ders almak yoluyla insani krizlere daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi oluşturuyor. “Kapasitemizi geliştişme ve kuruluşlarımız arasındaki eşgüdümü artırma yönünde daha fazla çalışmamız lazım” diyen Ban, krizlere küresel olarak müdahale edilebilmesi için kaynakların en etkili şekilde kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

Ban’ın yedinci önceliğini ise nükleer silahların yayılmasının önlenmesi oluşturuyor.

Ban, nükleer silahların test edilmesini yasaklayan anlaşmanın hayata geçmesi için çalışacaklarını söyledi. Genel Sekreter nükleer güvenlik ve nükleer silahların teröristlerin eline geçmesinin önlenmesi için harcadıkları çabaları ise daha da arttıracaklarını ifade etti.

Genel Sekreter, sekizinci önceliğinin ise BM’ye daha modern bir yapı kazandırarak 21. Yüzyılın soruları ile daha kolay başa çıkacak bir teşkilat haline getirmek olduğunu söyledi. Ban, herkesin arzuladığı daha güçlü bir BM için yılmadan çalışacağını belirtti.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKÇE

Reklamlar