28 Ocak, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Son dönemde bir çok ülke ekonomisinde görülen iyileşmeye rağmen, son üç yıldır rekor seviyelere ulaşan işsizlik oranlarının 2011 yılında da azalması beklenmiyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sorunun çözümü için istihdam yaratıcı uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ILO tarafından yayınlanan “2011 Küresel İstihdam Eğilimleri” başlıklı raporda, gelişmiş ekonomilerin mali açıklarını istihdam sorununa çözüm bulmadan kapatmaya çalışmalarının durumu daha da ağırlaştıracağına dikkat çekiliyor.

Raporun tanıtıldığı basın toplantısında bir konuşma yapan ILO Başkanı Juan Somavia, dünyanın değişik bölgelerinde istihdam alanında iyileşmenin farklılıklar gösterdiğini, ancak, ekonomik durgunluğun insanların hayatları üzerinde yarattığı tahribatın hala her yerde varlığını aynı şiddette sürdürdüğünü belirtti. Somavia işsizlik oranlarının 2009’dan bu yana değişmediğini ve 2010 yılında da 205 milyon olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu rakamlara göre küresel ekonomik krizin başlamasından bu yana dünya genelinde 27,6 milyon kişi işini kaybetti.

ILO tahminlerine göre küresel işsizlik oranı 2011 yılında yüzde 6,1 seviyesine gelecek. Bu da isşizlerin sayısının 203,3 milyon olacağını gösteriyor. İstihdam alanında yaşananlar da bölgeden bölgeye farklılıklar gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı yüksek ve insanların iş bulma ümidi azken, gelişmekte olan ülkelerde kırılgan istihdam, yani iş güvenliğinin neredeyse olmadığı koşullarda çalışmak zorunda kalınması ve ücretlerin insanların geçinmesine yetmeyecek derecede düşük olması gibi sorunlar çözüm bekliyor.
Küresel ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile istihdam alanında yaşananlar taban tabana zıt bir durum oluşturuyor.

Küresel genç işsiz sayısı 2007 krizi öncesi 73,5 milyon olarak kaydedilmiş iken bu rakam 2009 yılında 80, 2010 yılında ise 78 milyon olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunun tüm işsizler içindeki yüzdesi ise 12,6 oldu, yani yetişkinlere nazaran gençlerin işsiz kalma ihtimali yüzde 2,6 oranında arttı.

ILO rakamlarına göre 2007-2010 döneminde görülen küresel işsizliğin yüzde 55’i gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşandı. Söz konusu ülkeler küresel istihdamın sadece yüzde 15’ini oluşturuyor. Brezilya, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Uruguay gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise işsizlik oranların 2007 krizi öncesi rakamlarının dahi altına indi.

Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde işsizlik oranları yükselmezken, kırılgan istihdamda büyük artış yaşandı. Söz konusu bölgede 2007 yılında 5,4 milyon olan kırılgan istihdam sayısı 2009 yılında 173,7 milyona yükseldi.

Latin Amerika ve Karayipler’de istihdam çabuk toparlandı ancak kırılgan istihdam oranlarında artış görüldü.

Orta ve Güneydoğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 2009 yılında yüzde 10,4 ile zirve yapan işsizlik oranları 2010 yılında yüzde 9,6’ya geriledi.

Küresel olarak baktığımızda, 1,53 milyar kişinin yani istihdam edilmiş her iki kişiden birinin iş güvenliğinden yoksun çalıştığı görülüyor.

25 Ocak tarihinde Cenevre’de açıklanan Raporda, küresel ekonominin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilebilmesi için sadece mali önlem alınmasının yeterli olmayacağı, iş güvenliğinin de olduğu istihdam imkanlarının yaratılıp bunların devamının sağlanmasının şart olduğu belirtiliyor.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar