1 Şubat, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Dinlerarası Uyum Haftasının ilki bu yıl 1-7 Şubat tarihleri arasında kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon konuya ilişkin olarak yayınladığı mesajında, Dinlerarası Uyum Haftasının, küresel ilginin, farklı dinler ve inançtan insanlar arasında karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirmek için dünyanın dört bir yanında çaba harcayan dini liderler, dinlerarası hareketler ve bireyler üzerinde yoğunlaşması için bir fırsat teşkil etmesini umduğunu söyledi. Ban, bu grupların Birleşmiş Milletler’in barış için yürüttüğü çabaların ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun tüm ülkelerden Şubat ayının ilk haftasını camilerde, kiliselerde, sinagoglarda, tapınaklarda ve diğer ibadet mekanlarında, herkesin inancı doğrultusunda dinlerarası uyum ve iyiniyet mesajları vermeye davet ettiğini hatırlatan Ban, çok kültürlülük ve barışcıl diyaloga saygının, insanlığın, ortak tehlikelere karşı durabilmek ve ortak fırsatlardan yararlanabilmek amacıyla oluşturması gereken küresel işbirliğinin temelini teşkil ettiğini söyledi.

Genel Sekreter Devletlerin, sivil toplumun ve diğer aktörlerin, cemiyetler ve bireyler arasında güveni inşa etme çabalarının, Medeniyetler İttifakı’ndan dünya genelinde insan haklarının korunmasına, sosyal ahengin geliştirilmesine ve barış kültürünün oluşturulmasına kadar birçok Birleşmiş Milletler girişiminin de merkezinde yer aldığı söyledi.

Ban, mesajına, çoğu zaman insanları bölen gerginlikler ve yanlış anlamaları aşmak için tüm dinlerden insanlarla birlikte çalışmaya ve herkesin saygı gördüğü bir yolda ilerlemeye devam edeceğini vurgulayarak son verdi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar