Archive for 15 Şubat 2011


14 Şubat, Ankara – Küresel gıda fiyatları Ocak ayında bir kez daha rekor seviyelere yükseldi. Yedi aydır artış gösteren gıda fiyatlarının yakın bir tarihte düşmesi de beklenmiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan Gıda Fiyatları İndeksine göre Aralık ayındaki artış yüzde 3,4 olarak belirlendi. Et fiyatları haricinde tüm gıda fiyatlarında artış yaşandığı görüldü.

FAO, son rakamların gıda fiyatlarındaki artışın hız kesmeden devam ettiğini gösterdiğini, bu durumdan da en çok ithalata dayalı yoksul ülkeler ile gelirinin büyük bölümünü gıda giderlerine harcamak zorunda kalan yoksul halkın olumsuz etkilendiğini vurguladı.

FAO, bazı ülkelerde tarımdan elde edilen hasatın artmış olmasının iyi bir gelişme olarak görüldüğünü, bu sayede söz konusu ülkelerin küresel fiyat artışından fazla etkilenmediğini belirtti.

FAO geçtiğimiz yıl uluslararası gıda ithalatı için harcanan paranın 1 trilyon ABD Dolarını aşabileceği uyarısında bulunmuştu. FAO ayrıca belli tarım ürünlerinin üretimine ağırlık verilmemesi halinde durumun daha da ciddi bir hal alabileceği uyarısında bulunmuştu.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar


Dünya Bankası’nın 2011 Uluslararası Deneme Yarışması, gençleri genç göçü ile ilgili fırsatlar, zorluklar ve sonuçlar hakkındaki görüşlerini paylaşmaya davet etmektedir. Yarışmaya 18 ile 25 yaş arası öğrenciler ve aynı zamanda öğrenci olmayan gençler katılabilecek olup, göçün (hem uluslararası hem yurt içi, hem göç veren hem de göç alan ülke perspektifinden) gençlik üzerindeki etkileri ile ilgili yazacakları bir denemeyi veya kaydedecekleri video çekimini sunabileceklerdir. Kazanan yarışmacılara Mayıs ayında Paris’te gerçekleştirilecek olan ABCDE konferansında para ödülü verilecektir.

Son Teslim Tarihi: 17 Mart 2011.

Genç Göçü

Gençler sürekli hareket halindedir. Ulaşımdaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler, ve artan uluslararası ticaret ile işsizlik, savaş, sağlık ve ekonomik zorluklar gibi sorunlar, daha fazla gencin iş, eğitim ve daha iyi yaşam kalitesi arayışı içerisinde ulusal sınırlar içinde veya dışında göç etmelerine yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tüm göçmenlerin yaklaşık üçte birinin 15-30 yaş arası gençlerden oluştuğunu tahmin etmektedir.

Neredeyse tüm gençler göçten bir şekilde etkilenmektedir. Bazılarının kendisi göçmendir veya yurt dışına veya kendi ülkeleri içinde başka bir yere göç etmeyi düşünmektedir. Bazıları arkadaşlarının veya aile fertlerinin ayrılması sebebiyle göçten etkilenmektedir. Göç alan ülkelerde yaşayan bazıları ise kendilerini ülkelerindeki göç ve entegrasyon politikaları ile ilgili tartışmaların içinde bulmakta ve yeni göçmenler ile bir arada yaşamak durumunda kalabilmektedir. Gençler göç olgusundaki temel paydaşlardır; ancak gençler uluslararası göç politikaları ve göçün kalkınma üzerindeki etkileri ile ilgili tartışmalarda büyük ölçüde yer almamaktadır.

Dünya Bankası 2011 Uluslararası Deneme Yarışması; genç göçü ile ilgili fırsatlar, zorluklar ve sonuçlar hakkındaki görüşlerinizi duymayı amaçlamaktadır.

Denemenizde/videonuzda ele alacağınız sorular şunlardır:

1.
Göç (hem iç göç hem dış göç, hem göç veren hem de göç alan ülke perspektifinden) sizi, ailenizi, içinde yaşadığınız topluluğu veya ülkenizi nasıl etkiledi?
2.
Göçün faydalarını (gençler için daha fazla fırsat, göçmen işçilerin ülkelerine gönderdikleri döviz) ve risklerini (beyin göçü, yasadışı göç ve genç göçmenlerin suistimali) nasıl algılıyorsunuz?
3.
Gittikleri ülkelerde ve kendi ülkelerinde genç göçmenlerin fırsatlarının çoğaltılması için ne gibi önlemler alınmasını tavsiye edersiniz?

Mümkün olduğunca kendi kişisel deneyimlerinizi esas almanızı ve göçün gençler içim en faydalı olacak bir şekilde yönetilebilmesi için kendi yaratıcı çözümlerinizi sunmak üzerinde odaklanmanızı öneriyoruz. Bu denemeyi yazabilmek için kendinizin göçmen olması gerekmiyor; ülkenize göç eden, ülkenizden başka bir ülkeye göç eden veya ülkeniz içinde göç eden arkadaşlarınızın , aile fertlerinizin veya başkalarının deneyimlerinden bahsedebilirsiniz. Göç çok boyutlu bir konu olduğundan dolayı, göç ile en fazla ilgili olduğunu düşündüğünüz hususu ele almaktan çekinmeyin. Örneğin;

* Köyden kente göç
* Uluslararası göç politikası
* Diasporaların rolü
* Zorunlu göç
* Göçmenlerin entegrasyonu
* Göç ve kalkınma
* Göçmen işçilerin ülkelerine gönderdikleri döviz
* Beceri göçü / beyin göçü

Nasıl teslim edebilirsiniz?

Deneme Yarışması teslim süreci tamamen internet tabanlıdır.

Bir başvuru formunu doldurmanız ve denemenizi eklemeniz gerekmektedir.

Bir video teslim etmek için ise, öncelikle bir YouTube hesabı oluşturmanız ve çalışmanızı YouTube web sitesine yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca, Deneme Yarışmasının web sitesi yoluyla bir form teslim ederek çalışmanızı tanımlamanız gerekmektedir. Video teslim sürecinin ayrıntıları

E-posta veya posta yoluyla sunulan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız. www.essaycompetition.org
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE