20 Şubat, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Ban, sosyal adaletin sadece etik açıdan bir zorunluluk olmadığını, ulusal istikrar ve küresel refahın temelini teşkil ettiğini belirtti.

Fırsat eşitliği, dayanışma ve insan haklarına saygının, ulusların ve halkların tam kapasite üretimlerinin yolunu açan ana unsurlar olduğunu belirten Ban, “Dünya Sosyal Adalet Günü, insan onuru ve firsat eşitliği gibi evrensel değerlere anlam kazandırmak için ülkelerin somut adımlar atmaya davet edildiği bir gündür. Bu yıl ki kutlamaların merkezinde ise, daha adil, daha kucaklayıcı ve eşit toplumların oluşmasında hayati önem taşıyan, herkes için sosyal güvenliğin sağlanması teması bulunuyor” dedi.

Küresel ekonomik durgunluğun, krizin başladığı tarihten bu yana işlerini kaybeden on milyonlarca kişi tarafından hala hissedildiği bir dönemde herkes için sosyal güvenliğin sağlanmasının daha da önem kazandığını belirten Genel Sekreter, bu nedenle Birleşmiş Milletler sisteminin sosyal güvenlik katmanı oluşturmak için çalıştığını belirtti. Ban, bu çalışmanın, temel sosyal hizmetlere ulaşılması, insanlara kendi ekmeklerini kazanmalarına imkan sağlayacak becerileri edinme imkanı tanınması ve yoksul, savunmasız ve dışlanmış kesimlerin daha iyi korunması için yapıldığını söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 80’inin sosyal güvenlikten yeterli derecede yararlanamadığını, bu konuda özellikle kadınların en fazla sıkıntıyı çektiğini ifade eden Ban, “Sosyal güvenlik katmanı oluşturma amacı gayet açıktır: Hiçkimse belli bir gelir seviyesinin altında yaşamamalıdır ve herkes su, kanalizasyon, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine ulaşabilmelidir” dedi.

Genel Sekreter, sayısız çalışmanın, söz konusu küresel sosyal güvenlik katmanının mali açıdan kurulabilir olduğunu gösterdiğini, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan raporda gelişmekte olan ülkelerde insanların yaşamlarında gerçek anlamda olumlu değişiklikler yaşanmasını sağlayan 18 yaratıcı sosyal güvenlik politikasının incelendiğini belirtti. Ban, Sosyal Kalkınma Komisyonunun son oturumunda üye devletlerin, sosyal güvenlik politikalarının, eşitsizliklerin azaltılması ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için de gerekli olduğu görüşünde birleştiğini söyledi.

“Tüm bunlar yapılırken, bir yandan da dini, etnik veya ekonomik statüsü nedeniyle insanların onurlu bir yaşam sürmesini engelleyen ayrımcılık güçlerine karşı da sağlam duruşumuzu sürdürmeliyiz” diyen Ban, herkesi kuçaklayacak ve insan onuruna yakışır iş imkanlarının artırılması için hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Ban mesajına, “Sosyal adalet arayışımız, hakça paylaşımın olduğu bir büyümenin sağlanması ve sosyal huzursuzluk riskinin en aza indirilmesi için hayati önem taşıyor. Hepbirlikte bu hedefe ulaşmak için çaba harcayalım ve sürdürülebilir kalkınma çabalarımızın, beraberinde sosyal adaleti de getirmesini garanti altına alalım” diyerek son verdi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar