23 Şubat , Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler barış gücünün başarısı, üye devletler ve Birleşmiş Milletler arasındaki güçlü ortaklığa dayanıyor.

Barış Gücü Harekatlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alain Le Roy, barış gücü operasyonları sırasında karşılaşılan zorluklar konusunda NewYork’taki BM Genel Merkezinde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, “Barışgücünün aslında bir ortaklık” olduğunu söyledi.

Alain Le Roy, barışgücünün başarısı için sadece barışgücü operasyonu dairesi ve barışgücü personelinin çalışmasının yeterli olmayacağı, tüm BM kuruluşlarının, özellikle de Üye Devletlerin katkılarını esirgememeleri gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Barışgücü Dairesince hali hazırda 14 barışgücü harekatı yürütülüyor. Söz konusu harekatlarda asker, polis ve sivil 121 bin personel görev yapıyor.

Alain Le Roy, güçlü ve sistematik bir koordinasyon, işbirliği ve gerçek anlamda bir ortaklık olmadan barış gücü harekatlarının etkili ve verimli olamayacağını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Susanna Malcorra, barış gücünün aslında ortaklık prensibine dayandığını, barışgücü harekatlarının uygun maliyetli ve etkili olması için gayret sarf edildiğini belirtti. Malcorra söz konusu gayretlerin başarıya ulaşabilmesi için çok farklı gruplar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi önemli bir konuya çözüm bulunması gerektiğini de hatırlattı.
Barışgücü harekatlarının daha başarılı olabilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanabilmesi için Küresel Saha Destek Stratejisi (KSDS) adı altında yeni bir uygulamayı geçen yıl hayata geçirdiklerini belirten Malcorra, beş yıl süre ile uygulanacak KSDS sayesinde harekatlara ve saha personeline daha iyi destek sağlanabileceğini, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılabileceğini belirtti.

Malcorra KSDS’nin dört ana ilkeye dayandığını, bunların üye devletler ile kapsamlı istişare, eldeki mali imkanlar çerçevesinde hizmetlerin optimize edilmesi, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ve stratejinin oluşturulmasına sivil, askeri ve polis unsurlarının etkin katılımının sağlanması olduğunu söyledi.

Malcorra, söz konusu ilkelerin başarıya ulaşabilmesi için sadece BM Genel Sekreterliğinin ve saha personelinin çaba harcamasının yeterli olmayacağını, barışgücü harekatlarına asker ve mali destek sağlayan ülkeler ile güçlü bir ortaklık kurulmasının şart olduğunu ifade etti.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar