16 Mayıs – Genel Sekreter Ban Ki-moon, toplumların daha sağlıklı olabilmeleri için bireylerin iş ve ailelerine olan sorumluluklarının çok iyi dengelemesi gerektiğini söyledi.

Esnek çalışma koşullarının gelişmekte olduğunu vurgulayan Genel Sekreter, hızla değişen çalışma dünyası yapısı ile bireylerin ailelerine karşı olan sorumlulukları arasındaki dengenin kurulması için yeni uygulamalara geçilmesi gerektiğini söyledi. Ban, her yıl 15 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Aile Günü mesajında “Asıl amaç, dünyanın neresinde olursa olsun çalışanların hem ailelerine bakabilecek kazancı elde etmeleri hem de toplulumlarının sosyo-ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamaları” dedi.

Genel Sekreter, çalışma hayatı ile aile hayatının dengelendiği bir sistemi geliştirmeye yönelik politikalara önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Ban, söz konusu yeni politikaların kadınların işgücü içinde daha fazla yer almalarını sağlaması ve artan şehirleşmeye ve işgücünün hareketliliğine duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Ban çekirdek aile yapısının yaygınlaştığını, bunun sonucu olarak yaşlılara bakımın çözüm bekleyen önemli bir husus olarak toplumun karşısına çıktığını söyledi.

Genel Sekreter, doğum izni, ebeveyin izni, esnek çalışma saatleri, kreş gibi aile dostu işyeri uygulamalarının oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu, bu yönde geliştirilen politikaların ve programların aile-iş dengesinin kurulmasında çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar