3 Mayıs, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Akademik Güç birimi ve merkezi ABD’nin başkentinde bulunan Brookings Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği yarışmaya katılan öğrencilerden Genel Sekreter Ban Ki-moon için bir konuşma yazmaları isteniyor.

Bir taraftan günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak karşılıklı bağımlılık artmış bulunuyor. Diğer taraftan ise, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 28. Maddesinde de herkesin, Bildiride belirtilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve Uluslararası düzene hakkı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu artan karşılıklı bağımlılığı sürdürebilmemiz için ne tür küresel sivil ve medeni haklara sahip olmamız gerektiği ise tam olarak berraklık kazanmış değil.

Böyle bir güncel konuda gençlerin katkılarını almayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Akademik Güç birimi ve Brookings Enstitüsü, üniversite öğrencileri için 1500 kelimelik bir konuşma yazma yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılanların Genel Sekreterin bir konuşmasını yazdığı öngörülecek ve metin buna göre değelendirilecek. Konuşma metinlerinin İngilizce olarak kaleme alınması gerekiyor. Konuşma metninin, entellektüel sosyal sorumluluk kültürü çerçevesinde başka milliyetten kişilere karşı ne gibi sorumluluklarımız olduğu, hangi haklara sahip olunması gerektiği gibi konuları içermesi ve küresel sorunlara bu bağlamda çözüm önerileri getirmesi bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, hali hazırda bir üniversitede okuyor olmaları gerekiyor. Yarışmaya katılacakların hazırlayacakları metinleri, hem BM Akademik Güç birimine (academicimpact@un.org), hem de Brookings Enstitüsüne (haltinay@brookings.edu) 15 Haziran 2012 tarihine kadar e-posta yoluyla yollamaları ve e-posta mesajının konu bölümüne SPEECH COMPETITION ibaresini yazmaları gerekiyor.

İlk üçe giren öğrenciler New York ve Washington’a davet edilerek BM Genel Sekreteri ve Brookings Enstitüsü üst yönetimiyle görüşme imkanı bulacak.
Yarışma ile ilgili daha fazla bilgi Birleşmiş Milletler Akademik Güç biriminin http://outreach.un.org/unai/ internet adresinden temin edilebiliniyor.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar