18 Haziran, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurlarından birini verimliliğini koruyan sağlıklı toprakların oluşturduğunu söyledi.

Ban, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Dünya Çölleşme ile Mücadele Gününün bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesine rast geldiğini hatırlatan Ban, “Toprakların bozulmasının durdurulması ve tersine döndürülmesi yönündeki küresel çabalar arzuladığımız geleceği yaratmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. Toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, milyarlarca insanın yoksulluktan kurtarılmasının, gıda ve besin güvenliğinin sağlanmasının ve su kaynaklarının korunmasının önkoşulunu oluşturuyor, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yer alıyor” dedi.

Dünya yüz ölçümünün yüzde 40’ından fazlasını kapsayan kıraç alanlarda yaşayan insanların dünyanın en yoksul ve açlığa karşı en savunmasız kesimini oluşturduğunu belirten Genel Sekreter, söz konusu kesimin geçimini sağladığı toprakların korunamaması halinde 2015 yılına kadar Binyıl Kalkınma Hedeflerine de ulaşamayacağını söyledi.

Ban, “Ayrıca, hali hazırda yüzde 70’i tarım için kullanılan tatlı su kaynaklarımızın da güvende olmasını sağlayamayız. 2030 yılına kadar suya olan talebin yüzde 35 artacağı tahmin ediliyor. Toprakları kullanma yöntemlerimizi değiştirmediğimiz takdirde, su kaynaklarının yok olması ve ihtiyacı karşılayamayacak seviyeye inmesi ve daha sık ve daha ciddi kuraklıklar yaşama ihtimalleri ile karşı karşıya kalabileceğiz” dedi.

Dahası, 2050 yılında, tahminen 9 milyar insanı, hem de bugüne göre kişi başına çok daha fazla gıda tüketen bir nüfusu beslemeye yetecek yeterli oranda verimli toprağa ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunan Ban, “Eğer günümüzde yaşanan toprak kaybı – ki yılda 75 milyar tona ulaşmaktadır – aynı hızda devam ederse bu hedefe ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Toprak kullanımı konusunda önemli kararlar alınmasının yanı sıra, küçük çiftçilere çeşitli hizmetlerin götürülmesinden çevresel olarak sürdürülebilir kütlesel gıda üretimini destekleyecek son teknolojilere kadar bir çok kritik alana yatırım yapılması da gerekiyor” dedi.

“Rio+20 akıllı ve verimli toprak yönetimi sistemleri ve tercihlerini ya da üzerinde çalışılanları ortaya koymak için bize bir fırsat veriyor” diyen Genel Sekreter, “20 yıl önce kabul edilen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi çerçevesinde gelin sürdürülebilir toprak yönetimi ile ilgili hususların Rio sonuç belgesinde ve Rio’nun bırakacağı mirasın bir parçası olacak daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik seferberliğinde bariz bir şekilde yer almasını sağlayalım” dedi. Ban mesajına “Toprağın sağlıksız olduğu bir Dünya’da, yaşam da sürdürülemez bir hal alır” diyerek son verdi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar