Archive for Temmuz, 2012


11 Temmuz, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Dünya nüfusunun, Birleşmiş Milletler’in kurulduğu 1945 yılından bu yana üç kattan fazla büyüdüğünü ve büyümeye de devam etiğini söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya nüfusunun 7 milyarın üzerine çıktığı günümüzde, kısıtlı kaynaklara olan talebin gittikçe artığını ve uluslararası olarak kabul gören kalkınma hedeflerine ulaşılması çabalarının ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Ban, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, “Gıda, yakıt ve mali alanlarda yaşanan ve büyük bedeller ödeten çoklu krizler artık sürdürülebilir kalkınma blokları inşa etmemiz gerektiği konusunda uyanmamızı sağladı” dedi. Ban, sürdürülebilir kalkınma denkleminin vazgeçilmez kesimlerinden birini de üreme sağlığının oluşturduğunu, kaç tane ve ne zaman çocuk sahibi olacağına kendisi karar verebilecek güce ve imkana sahip sağlıklı kadınların toplumların kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabildiğini söyledi.

“Ancak, dünya genelinde kırsal alanda yaşayan kadınların sadece üçte biri hamilelik döneminde gerekli sağlık hizmetini alabiliyor” diyen Ban, genç yaşta hamile kalanlara dünyanın bir çok yerinde hala sıklıkla rastlanabildiğini, bunun bir nedeninin de genellikle yoksulluk ve bilgisizlik olduğunu belirtti. Genel Sekreter, “200 milyon kadın, koruyuculara ulaşamıyor. Gönüllü aile planlaması programları hemen hemen her yerde kaynaksızlıktan durma noktasına geliyor” dedi.

“Bundan daha iyisini yapabiliriz, hatta yapmamız şart” diyen Ban, Dünya Nüfus Gününde, üye devletleri üreme sağlığı hizmetlerine olan talep ile arz arasındaki uçurumu kapatmak üzere ortak hareket etmeye çağırdı. Ban, üreme sağlığı ve bununla bağlantılı hakların sürdürülebilir kalkınmanın ve yoksulluğun azaltılmasının ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini, üreme sağlığı hizmetlerine herkesin erişebilmesi için yapılacak yatırımların sağlıklı toplumlar ve daha sürdürülebilir gelecek açısından hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek mesajına son verdi.

Türkiye’de bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Dr. Zahidul Huque da, Türkiye’nin anne ölümlerinin önlenmesinde çok önemli bir başarıya ulaşmasına karşın, kırsal alanda yaşayan kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimde önemli eksiklikler olduğunu söyledi. Dr. Huque Türkiye’de özellikle üreme sağlığı konusunda bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik daha özgün programların geliştirilip mevcut sisteme entegre edilmesi gerekliliğine işaret ederek “Türkiye’de kadınların yaklaşık yarısı yaşamı boyunca en az bir düşükle karşılaşmaktadır. 15-19 yaş arasındaki evli gençlerin sadece yüzde 17’sinin modern bir aile planlaması yöntemi kullandığı Türkiye’de ilk ve orta öğretim müfredatında yapılandırılmış ergen sağlığı ve üreme sağlığına yer verilmesi çok önem taşımaktadır” dedi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar

Birleşmiş Milletler ve diplomatic ortaklarını biraraya getiren Uluslararası Somali Temas Grubu Somali yol haritasında kaydedilen ilerlemelerden menmun ancak geçiş hükümetinin bu yıl 20 Ağustos tarihinde sona ermesini sağlayacak süreçte yaşanan gecikmelerden dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Uluslararası Somali Temas Grubu İtalya’nın başkenti Roma’daki 22. toplantısından sonra yayınladığı açıklamada geçiş anlaşmalarının karar verilen tarihte sona ereceği konusundaki kararlılığını yineledi ve nihai bir anayasa taslağı konusunda anlaşmaya varma yolunda kaydedilen ilerlemelerden memnun olunduğunu kaydetti.

Genel Sekreteri’in Somali Özel Temsilcisi ve BM’nin Somali Siyasi Ofisi’nin (UNPOS) başkanı Augustine Mahiga başkanlığında gerçekleşen Temas Grubu’nun toplantıları 3 Temmuz Salı günü sona ermişti. Uluslararası toplum temsilcilerinin yanında, toplantıya katılanlar arasında Somali’nin Federal Geçiş Parlementosu Başkanı Şerif Hasan Şeyh Aden, Somali geçiş hükümeti Başbakanı Abdiveli Muhammed Ali ve diğer Somali bölgeleri ve gruplarını temsil eden temsilciler bulunuyordu.

Yıllarca süren savaştan sonra Somali, Federal Geçiş Kurumları ile bir barış ve ulusal uzlaşma sürecinden geçiyor. Geçiş hükümeti geçen yıl Eylül ayında planlanan bir yol haritasını uyguluyor.

Uluslararası Temas Grubu yayınladığı açıklamada yol haritasının pek çok yerinde ilerleme kaydedildiğini belirtirken, geride kalan işlerin tamamlanması için de çağrı yaptı. Açıklama şu anda geçiş dönemini zamanında sonlandırma üzerinde yoğunlaşıldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, “Ancak Grup, kurulmasını takiben 60 gün içinde Somali Hükümeti’ni kendi öncelikleri ve ilgili kaynak gerekliliklerini belirlemeye davet ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Birinci adım olarak Grup Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında üst düzey başlangıç görüşmeleri yapmaya karar vermiştir” denildi.

Uluslararası Temas Grubunu endişelendiren konular arasında, Ulusal Anayasa Meclisi’nin açılış ve kapanışındaki, yeni Federal Parlementonun seçilmesi ve işe başlamasındaki ve Parlemento Başkanı ve yardımcılarının seçimindeki gecikmeler bulunuyor.

Uluslararası Temas Grubu güvenlikle ilgili olarak da BM destekli Somali’deki Afrika Birliği Misyonu’nu (AMISOM), geçiş hükümetinin kuvvetlerini ve Etyopya da dahil olmak üzere onların müttefiklerini El Şebab karşısında son zamanlarda kaydettiği askeri ilerlemelerden memnun olduğunu belirtti.

Grup, Güvenlik Konseyi’nin AMISOM’un asker kapasitesinin 12 binden 17,731’e çıkaran 2036 sayılı kararını memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Uluslararası Somali Temas Grubu’nun bir sonraki toplantısına 2013 yılının başlarında Güney Afrika ev sahipliği yapacak.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler, personel istihdam politikası çerçevesinde, nitelikli Türk gençlerine yönelik olarak ülkemizde de bir sınav (Genç Profesyonel Program Sınavı-Young Professional Programme Competitive Examinations) açacaktır.

Mimarlık, Ekonomi, Bilgi Sistem ve Teknolojileri, Siyasi İşler, Radyo Program Yapımcılığı (Portekizce ve Kishvahili) ve Sosyal İşler alanlarında açılacak sınavın 5 Aralık 2012 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanısıra Ankara’da da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sınav standart olduğu için adaylar sınavlara diledikleri sınav merkezinde, seyahat masrafları kendilerine ait olmak üzere girebilecektir.

Adayların bu sınava başvurabilmeleri için, meslek kategorilerine uygun lisans diplomasına sahip ve 32 yaşından küçük olmaları (1 Ocak 1980 ve sonrası doğmuş olmak), İngilizce ve/veya Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmeleri ve katılacak ülkeler listesinde yer alan ülke vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Sınava her bir meslek grubunda her ülke için en fazla 40 aday kabul edilecektir. Herhangi bir meslek kategorisinde 40 kişiden fazla başvuru olması halinde en iyi 40 aday, iş tecrübesi, uluslararası alana yatkınlığı, eğitimi, dil bilgisi ve yayınları dikkate alınarak seçilecektir.

Yazılı sınav, bilgi düzeyi ve analtitik düşünce yanında uluslararası ilişkilerle ilgili farkındalığı test edecek, iki bölümden oluşacak ve 4,5 saat sürecektir. BM Sekretaryası, yazılı sınavda başarılı olan adayları sözlü sınava davet edecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar, profesyonel kadro (P-1 ve P-2) düzeyinde işe alınacak olup, BM merkezlerinin olduğu yerlerde veya Barışı Koruma Operasyonları bölümlerinde görevlendirilecektir.

Başvuruların https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE internet sitesi aracılığıyla 13 Temmuz – 12 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında ilave bilgilere yukarıda kayıtlı internet sayfasından ulaşılması mümkündür.

Sınav tamamıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezi tarafından yapılmakta olup, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nin sınavın hazırlanması ve sonuçlandırılmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Sadece sınavı duyurma görevini üstlenmiştir.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE