11 Temmuz, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) – Dünya nüfusunun, Birleşmiş Milletler’in kurulduğu 1945 yılından bu yana üç kattan fazla büyüdüğünü ve büyümeye de devam etiğini söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya nüfusunun 7 milyarın üzerine çıktığı günümüzde, kısıtlı kaynaklara olan talebin gittikçe artığını ve uluslararası olarak kabul gören kalkınma hedeflerine ulaşılması çabalarının ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Ban, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, “Gıda, yakıt ve mali alanlarda yaşanan ve büyük bedeller ödeten çoklu krizler artık sürdürülebilir kalkınma blokları inşa etmemiz gerektiği konusunda uyanmamızı sağladı” dedi. Ban, sürdürülebilir kalkınma denkleminin vazgeçilmez kesimlerinden birini de üreme sağlığının oluşturduğunu, kaç tane ve ne zaman çocuk sahibi olacağına kendisi karar verebilecek güce ve imkana sahip sağlıklı kadınların toplumların kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabildiğini söyledi.

“Ancak, dünya genelinde kırsal alanda yaşayan kadınların sadece üçte biri hamilelik döneminde gerekli sağlık hizmetini alabiliyor” diyen Ban, genç yaşta hamile kalanlara dünyanın bir çok yerinde hala sıklıkla rastlanabildiğini, bunun bir nedeninin de genellikle yoksulluk ve bilgisizlik olduğunu belirtti. Genel Sekreter, “200 milyon kadın, koruyuculara ulaşamıyor. Gönüllü aile planlaması programları hemen hemen her yerde kaynaksızlıktan durma noktasına geliyor” dedi.

“Bundan daha iyisini yapabiliriz, hatta yapmamız şart” diyen Ban, Dünya Nüfus Gününde, üye devletleri üreme sağlığı hizmetlerine olan talep ile arz arasındaki uçurumu kapatmak üzere ortak hareket etmeye çağırdı. Ban, üreme sağlığı ve bununla bağlantılı hakların sürdürülebilir kalkınmanın ve yoksulluğun azaltılmasının ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini, üreme sağlığı hizmetlerine herkesin erişebilmesi için yapılacak yatırımların sağlıklı toplumlar ve daha sürdürülebilir gelecek açısından hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek mesajına son verdi.

Türkiye’de bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Dr. Zahidul Huque da, Türkiye’nin anne ölümlerinin önlenmesinde çok önemli bir başarıya ulaşmasına karşın, kırsal alanda yaşayan kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimde önemli eksiklikler olduğunu söyledi. Dr. Huque Türkiye’de özellikle üreme sağlığı konusunda bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik daha özgün programların geliştirilip mevcut sisteme entegre edilmesi gerekliliğine işaret ederek “Türkiye’de kadınların yaklaşık yarısı yaşamı boyunca en az bir düşükle karşılaşmaktadır. 15-19 yaş arasındaki evli gençlerin sadece yüzde 17’sinin modern bir aile planlaması yöntemi kullandığı Türkiye’de ilk ve orta öğretim müfredatında yapılandırılmış ergen sağlığı ve üreme sağlığına yer verilmesi çok önem taşımaktadır” dedi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar