Archive for Eylül, 2012


5 Eylül, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) –Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 67. Oturumu, 18 Eylül Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde çalışmalarına başlıyor.

Açılışı takiben 24 Eylül Pazartesi günü, 193 üyeli Genel Kurul’da ulusal ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğü üzerine üst düzey bir toplantı düzenlenecek ve bu toplantıda üye devletler, hükümet dışı örgütler ve sivil toplum kuruluşları, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için atılacak adımları belirleyecekler.

Genel Kurul’da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılan oturumlar ise 25 Eylül’de başlayıp 1 Ekim’de son bulacak.

Genel Kurul’un 67. Dönem gündeminde şu konular ön plana çıkıyor:

Güvenlik Konseyi reformu dahil olmak üzere, Genel Kurul’un çalışmalarının canlandırılmasını ve örgütün küresel yönetimdeki merkezi rolünün yeniden teyit edilmesini içeren Birleşmiş Milletler reformu.
Binyıl Kalkınma Hedefleri
İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma
Gıda Güvenliği
Çatışmalarda Barışın Sağlanması İçin Arabulucuğun Rolü
Silahsızlanma

Genel Kurul’un 2013 yılı Eylül ayı ortasına kadar sürecek olan 67. Dönem çalışmaları kapsamında, Haziran 2012’de Brezilya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio +20)’nın sonuç belgesi de değerlendirilecek. Bunlara ek olarak, Genel Kurul 2013 yılında toplanacak 68. Oturumu için iki üst düzey toplantının hazırlığını yapacak. Bu toplantılardan birinin konusunu uluslararası göç ve kalkınma oluşturacak, diğeri ise “2015 ve sonrası için engellileri de kapsayan bir kalkınma gündemine doğru” başlıklı üst düzey bir toplantı olacak.

25 Eylül Salı günü başlayıp, 1 Ekim Pazartesi günü son bulacak yıllık genel oturumda, üye devletler temel uluslararası meseleler hakkındaki görüşlerini ifade etme fırsatı bulacaklar. Genel Sekreter ise, 52. dönemde başlatılan uygulama kapsamında, Genel Kurul’un açılışında BM’nin çalışamalarıyla ilgili raporunu üye ülkelere sunacak.

Genel Kurul’un bu yılki başlıca konusunu ise Genel Kurul Başkanı Vuk Jeremić‘in önerisi doğrultusunda “Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi” oluşturacak.

BM Özel ve Acil Durum Oturumları

Birleşmiş Milletler’in olağan oturumlarına ek olarak, Genel Kurul özel ve acil gündemle de toplanabiliyor. Günümüze kadar Genel Kurul, Filistin sorunu, BM bütçesi, silahsızlanma, uluslararası ekonomik işbirliği, uyuşturucu ile mücadele, çevre, nüfus, kadın hakları, toplumsal kalkınma, yerleşim yerleri, AIDS ve ırkçı apartheid rejimi ve Namibya gibi konularda 28 kez özel oturumla toplandı.

Güvenlik Konseyi’nin kendisini çıkmaza girmiş hissettiği konuları görüşmek üzere, bu güne kadar Genel Kurul 10 kez de acil oturum gerçekleştirdi. Bunlar 1956-Macaristan, 1956-Şüveyş, 1958 ve 1967- Orta Doğu, 1960-Kongo, 1980-Afganistan, 1980 ve 1982-Filistin, 1981-Namibya, 1982-İşgal altındaki Arap toprakları ve 1997-2009 yılları arasında gerçekleşen İsrail’in Doğu Kudüs’te ve işgal altında bulunan Filistin toprakları üzerinde gerçekleştirdiği yasadışı eylemleri görüşmek üzere düzenlenen oturumlardır.

Genel Kurul çalışmalarının yürütülmesi

Birleşmiş Milletler’in çalışmaları büyük çoğunlukla Genel Kurul’da alınan kararlarca belirlenir.

Genel Kurul tarafindan alınan kararlar genellikle:

Silahsızlanma, barışı koruma, ekonomik kalkınma, çevre ve insan hakları gibi özel konularda çalışmak ve rapor hazırlamak amacıyla, Genel Kurul tarafından kurulan komiteler ve diğer organlar ve
Birlemiş Milletler Sekretaryası yani Genel Sekreter ve uluslararası memurlar tarafından uygulamaya konur.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar

Birleşmiş Milletler, personel istihdam politikası çerçevesinde, nitelikli Türk gençlerine yönelik olarak ülkemizde de bir sınav (Genç Profesyonel Program Sınavı-Young Professional Programme Competitive Examinations) açacaktır.

Mimarlık, Ekonomi, Bilgi Sistem ve Teknolojileri, Siyasi İşler, Radyo Program Yapımcılığı (Portekizce ve Kishvahili) ve Sosyal İşler alanlarında açılacak sınavın 5 Aralık 2012 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanısıra Ankara’da da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sınav standart olduğu için adaylar sınavlara diledikleri sınav merkezinde, seyahat masrafları kendilerine ait olmak üzere girebilecektir.

Adayların bu sınava başvurabilmeleri için, meslek kategorilerine uygun lisans diplomasına sahip ve 32 yaşından küçük olmaları (1 Ocak 1980 ve sonrası doğmuş olmak), İngilizce ve/veya Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmeleri ve katılacak ülkeler listesinde yer alan ülke vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Sınava her bir meslek grubunda her ülke için en fazla 40 aday kabul edilecektir. Herhangi bir meslek kategorisinde 40 kişiden fazla başvuru olması halinde en iyi 40 aday, iş tecrübesi, uluslararası alana yatkınlığı, eğitimi, dil bilgisi ve yayınları dikkate alınarak seçilecektir.

Yazılı sınav, bilgi düzeyi ve analtitik düşünce yanında uluslararası ilişkilerle ilgili farkındalığı test edecek, iki bölümden oluşacak ve 4,5 saat sürecektir. BM Sekretaryası, yazılı sınavda başarılı olan adayları sözlü sınava davet edecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar, profesyonel kadro (P-1 ve P-2) düzeyinde işe alınacak olup, BM merkezlerinin olduğu yerlerde veya Barışı Koruma Operasyonları bölümlerinde görevlendirilecektir.

Başvuruların https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE internet sitesi aracılığıyla 13 Temmuz – 12 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında ilave bilgilere yukarıda kayıtlı internet sayfasından ulaşılması mümkündür.

Sınav tamamıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezi tarafından yapılmakta olup, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nin sınavın hazırlanması ve sonuçlandırılmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Sadece sınavı duyurma görevini üstlenmiştir.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE