Dünyanın dört bir yanında ev işlerinde çalışan milyonlarca insan çalışma yasalarının koruması altına alınmış değil. Bu kesim istismarla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan raporda, ev işlerinde istihdam edilen kişilerin, yasaların koruması altında olan kişilere nazaran daha fazla çalışmaya zorlandığı ifade ediliyor.

ILO Başkan Yardımcısı Sandra Polaski haklardan mahrum kalan, işverenlerine aşırı bağımlı hale gelen, tecrit hayatı yaşayan ve korumadan yoksun bu kesimin istişmara açık hale geldiğini söylüyor.

“Ev İşlerinde Çalışanlar” başlıklı raporda dünya genelinde 52 milyondan fazla insanın ev işlerinde istihdam edildiği ifade ediliyor. Bunların yüzde 20’sini bahçıvan, şoför ve kahya gibi çalışan erkeklerin oluşturduğu, yüzde 80’sini ise kadınların oluşturduğu belirtiliyor.

Raporda, söz konusu 52 milyon kişinin sadece yüzde 10’unun çalışma yasalarının koruması altında olduğu, dörtte birinden fazlasının ise hiç bir yasal korumaya sahip olmadığı vurgulanıyor.

Bu durum nedeniylede daha fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. İzin hakları neredeyse bulunmuyor.

ILO Başkan yardımcısı Polaski, raporda ortaya konan verilerin bir ülke içinde çalışan iki grubun sahip olduğu haklar arasındaki uçurumun boyutlarını ortaya koyduğunu ve ülkelerin bu uçurumu kapamak için harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.

Rapor, bir bakıma, ileriki yıllarda, bu alanda sağlanması hedeflenen ilerlemenin tespiti için karşılaştırmalı değerlendirme sürecinin de başlangıcını ifade ediyor. Raporda bu alanda hükümetlerin, sendikaların, çalışanların ve ev işlerinde istihdam edilen kişilerle ilgili kuruluşların birlikte çalışarak gerekli yasaları hayata geçirmeleri isteniyor.

“Ev İşlerinde Çalışanlar” raporu 2011 Haziran ayında ILO Genel Kurulunda kabul edilen ilgili sözleşme çerçevesinde hazırlandı. Sözleşme kapsamında ev işlerinde çalışanların da diğer çalışanlar gibi mesai ve istirahat saatlerinin ve yıllık izin sürelerinin belirlenmesi isteniyor.

Söz konusu sözleşme bugüne kadar sadece Mauritius, Uruguay ve Filipinler parlamentolarında kabul edildi.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar