Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) ilgilenen herkesi Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne davet ediyor

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri geçen yıl Türkiye’de bir “Ulusal Gönüllülük Komitesi” kurma sürecini başlattı. BMG ilgilenen herkesi gönüllülüğün nasıl daha iyi teşvik edilebileceğini ve farklı sektör ve organizasyonların işbirliği ile gönüllülük için nasıl daha iyi bir ortam hazırlanabileceğini tartışmaya çağırıyor. Bu girişimi yaparken sektörler arası işbirliği ile yeni girişimleri fark edebileceğimiz düşüncesinden ve paylaşılan tecbrübe, bilgi ve yeteneklerimiz ile ortak bir bakış açısıyla gönüllülüğe katkı ve olanak sağlayan bir ortam yaratabileceğimiz fikrinden ilham aldık. İnanıyoruz ki bu girişim birçok kişinin yararına olacaktır.

2012 yılı boyunca 35 organizasyon bir komitenin sağlayacağı yararlar ve olası amaçları üzerine yapılan tartışmalara katıldı. Bu tartışmalar sonucunda Ulusal Gönüllülük Komitesi için bir kaynak belge -Tüzük- oluşturuldu. Bu belgede Komite’nin amaçları ve hedefleri, gönüllülük değerleri ve söz konusu Komite’ye kimlerin üye olabileceği belirtilmiştir. Her ne kadar Komite kurulmadan ve Tüzük üzerindeki son tartışmalar tamamlanmadan Tüzük son haline ulaşamayacak olsa da şu an mevcut bulunan belge de ortak birçok organizasyonun bir arada çalışmak isteyeceği ortak gönüllülük konularında gerekli bilgileri sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıl bu girişim için aldığımız desteğe dayanarak, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri olarak şimdi komite üyesi olmak isteyen tüm ilgili kişilerden gelecek başvuruları bekliyoruz. Tüzük taslağında da belirtildiği gibi üyeler:

Dernekler, kuruluşlar ve diğer kar amacı gütmeyen organizasyonlar gibi sivil toplum kuruluşları,

Bakanlıklar ile ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerdeki diğer kamu sektörleri,

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonların Türkiye delegasyonları,

Üniversiteler, düşünce kuruluşarı gibi akademik ve araştırma enstitüleri,

Özel sektör organizasyonları ve

Bireysel gönüllüler olabilir.

Üye olmak isteyen organizasyonlar;

Diğer organizasyonlarla ve kişilerle işbirliği yaparak gönüllülüğe katkı sağlamakla ilgilenmeli,

Gönüllülük alanında deneyimli ve nitelikli olarak bilinmeli ve

Komite’nin yüksek vasıflı temsilcilerinden biri olmaya aday olmalıdır.

BMG aynı zamanda organizasyonları temsil etmeyen, bireysel yapılan başvuruları da kabul etmektedir. Bu kişiler;

Gönüllülük alanında kabul görmüş ve kayda değer yetenek ve deneyimlere sahip olmalı,

Gönüllülük konusunu yalnızca bireysel değil stratejik seviyede de görebilmelidir.

NASIL BAŞVURULUR?

Lütfen ekteki formu doldurarak (bireysel başvurular için) (kurumsal başvurular için) gerçekleşecek olan gönüllülük komitesine başvurunuzu yapın. Başvurunuzu BMG’ye en geç 20 Şubat Pazartesi günü gönderin, unvturkey@undp.org.tr . Başvurusu kabul edilenler ile 2013 Şubat ayı içerisinde irtibata geçilecek ve Komite’nin ilk kuruluş toplantısı Şubat/Mart 2013’te Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İlk Komite’nin üyeleri başvuruda belirtilen erdemler ve motivasyona göre seçilecektir. BMG adayların seçimi sırasında, süreçle yakından ilgilenmiş sınırlı sayıdaki kuruluşu da davet edecektir.). Buradaki amaç komitenin çok yönlü ve kapsamlı karakterini desteklemek adına çeşitli organizasyonların katılımına kolaylık sağlamaktır.

Komiteye en fazla 25 üye alınacaktır. Fakat başvuru sayısı bunun çok üzerinde olursa ilave bir çalışma grubu kurulması düşünülebilir. Ayrıca BMG ilk Komite için sınırlı sayıda katılımcı davet edecektir.

Lütfen Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin bir işbirliği platformu ve danışma organı olduğunu, katılımcılardan herhangi bir maddi destek beklenmediğini unutmayınız. BMG toplantıların ücretini karşılamaktadır. Fakat katılımcıların yol masrafları için maddi destek sağlanması mümkün değildir.

Bu girişimin arkaplan bilgileri, önceki sunumlar ve toplantı bildirimleri ve diğer materyaller için lüften internet sitemizi ziyaret edin: https://groups.google.com/forum/#!forum/national-volunteering-committee

Daha fazla bilgi için lütfen BMG program görevlisi Ulla Gronlund ile irtibata geçin. (Enquiries only in English)

Ulla Helena Gronlund

Programme Officer

United Nations Volunteers

UNDP / UN House

Birlik Mah. 415. Cadde No:11

06610, Cankaya, Ankara

Tel : +90 312 454 1112

Mob. +90 536 844 7048

Email ulla.gronlund@undp.org

Web http://www.unv.org

http://www.onlinevolunteering.org
http://www.volunteeractioncounts.org
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar