Archive for 26 Haziran 2013


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, iyi yönetişim ve etkili kamu idaresi konularına odaklanmanın önemine dikkat çekti ve kamu memurlarının toplumların ilerlemesine sağladıkları katkının kutlanması gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter 23 Haziran Kamu Hizmeti Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında bugünün birbiriyle bağlantılı zorluklarıyla baş edebilmek için, mantıklı, ileriye dönük kamu politikalarına ve şeffaf ve hesap verebilir yönetişim yapılarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ban dünyadaki tüm memurlara, herkesi içine alan, refah ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru birlikle çalışma çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu 2002 yılında topluma verilen kamu hizmetinin değerini ve erdemini kutlamak ve gençlerin kamu sektöründe kariyer yapmalarını teşvik etmek amacıyla 23 Haziran’ın BM Kamu Hizmeti Günü olarak kutlanmasına karar vermişti.

27 Haziran tarihine kadar sürecek BM Kamu Hizmeti Forumu bugün Bahreyn’de toplanıyor. Forum dahilinde kamu hizmeti kurumlarının yaratıcı katkı ve başarılarının ödüllendirildiği BM Kamu Hizmeti Ödülleri de dağıtılacak.

Ban, 2013 Kamu Hizmeti ödüllerinin kamu hizmetinin nasıl daha etkin, yenilikçi ve eşit şekilde sağlanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

BM Kamu hizmeti ödülleri bu yıl yolsuzluğun önlenmesi, hizmet sunumunun iyileştirilmesi, vatandaşların politika belirlenmesine katılımını sağlayan yenilikçi mekanizmalar kurulması, devlette bilgi yönetiminin ilerletilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hizmet sunumu alanlarında veriliyor.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar

Dul kadınlara karşı yaygın olarak görülen ayrımcılığa karşı uluslararası topluluğun daha güçlü adımlar atması gerektiği bildirildi. Dünyada 115 milyon dul kadın yoksulluk sınırında yaşarken, 81 milyonu da fiziksel tacize uğruyor.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women’ın başkan vekili Lakshmi Puri 23 Haziran Dünya Dul Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride, dul kadınların da onurlu bir hayat yaşayabilmeleri, eşit haklara ve fırsatlara sahip olabilmeleri ve toplum içinde tam anlamıyla yer alabilmeleri için onlara karşı uygulanan ayrımcılığa bir son verilmesi için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2011 yılında 23 Haziran’ı Dünya Dul Kadınlar Günü olarak ilan ederken, “İstatistiklerde olmayan, araştırmacıların farketmediği, ulusal ve yerel yetkililerin ihmal ettiği, sivil toplum kuruluşlarının gözden kaçırdığı dul kadınların durumu hali hazırda görünmez haldedir” ifadelerini kullanmıştı.

Puri Dünyadaki milyonlarca dul kadının aşırı yoksulluk,toplumsal dışlanma, şiddet, evsizlik, kötü sağlık mağduru durumda, ayrıca hem hukuksal olarak hem gelenekler dahilinde ayrımcılığa uğramakta olduklarını vurguladı. Puri buna rağmen dul kadınların anne, bakıcı, hane başı, rollerinde topluma katkılarını sürdürmekte olduklarını ve ulusal kanun ve politikaların onların haklarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

Puri 1979 yılında BM Genel Kurulu tarafından benimsenen ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yokedilmesi Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni de hatırlatarak kadınlara karşı ayrımcılığa karşı savaşırken bu sözleşmelerin temel alınması gerektiğini belirtti.

Puri, bu yıl eski yıllara oranla daha fazla dul kadın olduğunu kaydederek, bunun silahlı ihtilafların artması, HIV/AIDS hastalığı ve eşler arasındaki yaş farkı yani genç kızların kendilerinden çok büyük erkeklerle evlendirilmelerine bağlı olduğunu bildirdi.

UN Women Başkan Vekili Puri, bir zamanlar çocuk gelin olan genç dul kadınların özellikle büyük risklerle karşı kaşıya olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine gore, eğer mevcut şekilde devam ederse, 2011 ile 2020 yılları arasında 140 milyon kız çocuğu çocuk gelin olacak.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye’ye diyalog ve itidal çağrısı yaptı.

Genel Sekreter’in 18 Haziran tarihli açıklamasında Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada Genel Sekreter’in göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalardan endişe duyduğu kaydedildi ve “Genel Sekreter yaşanan ölümler ve yaralanmalardan dolayı üzüntü duyuyor” denildi.

Acıklamada, Genel Sekreter’in farklılıkların giderilmesi ve çatışmanın önlenmesi için azami itidal ve yapıcı diyalog kurulması çağrısı yaptığı kaydedildi ve “Genel Sekreter istikrarın diyalog, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı yoluyla garanti altına alınabileceğine inanıyor” denildi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE