Dul kadınlara karşı yaygın olarak görülen ayrımcılığa karşı uluslararası topluluğun daha güçlü adımlar atması gerektiği bildirildi. Dünyada 115 milyon dul kadın yoksulluk sınırında yaşarken, 81 milyonu da fiziksel tacize uğruyor.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women’ın başkan vekili Lakshmi Puri 23 Haziran Dünya Dul Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride, dul kadınların da onurlu bir hayat yaşayabilmeleri, eşit haklara ve fırsatlara sahip olabilmeleri ve toplum içinde tam anlamıyla yer alabilmeleri için onlara karşı uygulanan ayrımcılığa bir son verilmesi için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2011 yılında 23 Haziran’ı Dünya Dul Kadınlar Günü olarak ilan ederken, “İstatistiklerde olmayan, araştırmacıların farketmediği, ulusal ve yerel yetkililerin ihmal ettiği, sivil toplum kuruluşlarının gözden kaçırdığı dul kadınların durumu hali hazırda görünmez haldedir” ifadelerini kullanmıştı.

Puri Dünyadaki milyonlarca dul kadının aşırı yoksulluk,toplumsal dışlanma, şiddet, evsizlik, kötü sağlık mağduru durumda, ayrıca hem hukuksal olarak hem gelenekler dahilinde ayrımcılığa uğramakta olduklarını vurguladı. Puri buna rağmen dul kadınların anne, bakıcı, hane başı, rollerinde topluma katkılarını sürdürmekte olduklarını ve ulusal kanun ve politikaların onların haklarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

Puri 1979 yılında BM Genel Kurulu tarafından benimsenen ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yokedilmesi Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni de hatırlatarak kadınlara karşı ayrımcılığa karşı savaşırken bu sözleşmelerin temel alınması gerektiğini belirtti.

Puri, bu yıl eski yıllara oranla daha fazla dul kadın olduğunu kaydederek, bunun silahlı ihtilafların artması, HIV/AIDS hastalığı ve eşler arasındaki yaş farkı yani genç kızların kendilerinden çok büyük erkeklerle evlendirilmelerine bağlı olduğunu bildirdi.

UN Women Başkan Vekili Puri, bir zamanlar çocuk gelin olan genç dul kadınların özellikle büyük risklerle karşı kaşıya olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine gore, eğer mevcut şekilde devam ederse, 2011 ile 2020 yılları arasında 140 milyon kız çocuğu çocuk gelin olacak.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE