Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, New York’da Myanmar’ın Dostları Grubu toplantısının açılış konuşmasında Myanmar hükümeti ve halkının geri döndürülemeyecek bir reform süreci ve barış ve herkesi kucaklayan kalkınma yolunda ilerlerken devamlı olarak desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Genel Sekreter ülkede geçtiğimiz yılda çok önemli adımlar atıldığını ancak ulusal uzlaşının sağlanması ve etnik gruplar arasındaki şiddet olayları gibi sorunların hala devam ettiğini vurguladı.

Ban, “Sürdürülebilir barış için iktidar ve kaynak paylaşımında tutarlı düzenlemeleri sağlayacak herkesi kucaklayan siyasi diyaloğa ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Ban, Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde görülen toplumsal şiddet olayları ve Rohingya müslümanlarının korkunç insani durumları konusunda derin endişe duyduğunu belirtti.

Bölgede ilk kez Haziran 2012’de başlayan olaylarda Arakan Budistleri ve Rohingya Müslümanları arasında başlayan çatışmalar, ülkenin batı bölgesinde yaşayan yüz binlerce ailenin hayatını doğrudan etkilemiş, büyük çoğunluğu Rohingyalı olan 140,000 kişi yerlerinden edilmiş ve on binlerce insan gemilerle bölgeden uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde Myanmar’da yaşanan bu tehlikeli kutuplaşmanın daha şiddetli olayları tetikleyeceğine işaret eden Ban Ki-moon, Myanmarlı yetkililerin insanların uğradığı yasal haksızlıklara ve vatandaşlık taleplerine kulak vermesi gerektiğini söyledi. Ban Ki-moon Myanmarlı liderlere toplumsal sorunları birlikte çalışarak aşmalarını ve halka birlik çağrısı yapmalarını teşvik edecek bir mektup yazmayı planladığını da sözlerine ekledi.

2007 yılında kurulan ve on ikiden fazla ülkeyi bünyesinde barındıran Myanmar’ın Dostları Grubu, ülkede reformlarla devam eden ilerlemeleri memnunlukla karşıladıklarını belirtti ancak ulusal kalkınma, uzlaşma ve demokrasi yolunda ilerlerken ülkede acil olarak ele alınması gereken konular olduğunu vurguladı. Grup ayrıca Kaçin’de yapılan barış görüşmelerinin Myanmar’daki etnik gruplar arasında barışı sağlama ve ulusal ateşkes için ön ayak olmasını umduğuklarını belirtti.

Myanmar’ın Dostları Grubu, toplumsal şiddet uygulayan insanların cezalandırılması, etnik köken ya da din ayrımı yapılmaksızın herkesin insan haklarına saygı gösterilmesinin garanti altına alınması ve Rohingya müslümanlarına vatandaşlık hakkı verilmesi konularında acil olarak harekete geçilmesinin gerekli olduğunun da altını çizdi.

Ban Ki-moon toplantıda Myanmar’ın demokratik yapısını güçlendirme, hızlı ekonomik kalkınma sağlama, toplumdaki bölünmeye karşı ulusal bir uzlaşma politikası izleme konularında ilerleme sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar