Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yeni rapora göre; yardım politikaları yeniden düzenlenmediği, yerlerinden edilen insanların hakları güçlendirilmediği ve insan haklarına aykırı eylemlere daha sert müdahale edilmediği sürece okullar, öğretmen ve öğrenciler çatışma yaşanan ülkelerde birer hedef olarak görülmeye devam edilecek.

UNESCO tarafından yayınlanan rapora göre eğitim alamayan 57 milyon çocuğun yarısı silahlı çatışma içindeki ülkelerde yaşıyor. Dünya çapında okula gidemeyen çocukların sayısı 2008’de 60 milyon olup 2011’de bu sayı 57 milyona düşmüş olsa da; bu son rapor gösteriyor ki ihtilaf içindeki ülkelerde istenilen sonuç elde edilemiyor. Bu tür ülkelerde eğitim hakkından yararlanamayan çocukların yarısından çoğunu kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor.

Rapor, Ekim 2012 tarihinde Taliban’ın silahlı saldırısına maruz kalan Pakistanlı eğitim hakları aktivisti Malala Yousafzai’nin 16. yaş gününe dikkat çekmek için Save the Children isimli STK’nın ortaklığıyla UNESCO tarafından yayınlandı.

“Çocuklar okula gitmek için savaşıyor” başlığını taşıyan raporda, okula gidemeyen 28,5 mlyon çocuğun %44’ünün sahraaltı Afrika’da, %19’unun Güney ve Batı Asya’da ve %14’ünün Arap ülkelerinde yaşadığı görülüyor. Bu nüfusun çok büyük bir bölümü olan %95’lik kısım düşük veya düşük-orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu toplamın %55’ini oluşturan ve bu durumdan en çok etkilenen kısım çoğunlukla tecavüz ya da benzer cinsel saldırı durumlarına maruz kalan çocuklardan oluştuğu görülüyor.

Uluslar arası ilgi ve medyanın insan haklarına ihlallerinin en yüzeyde olanları üzerinde odaklandığını, ancak şiddet ve ihlallerin yarattığı bedelin gözlerden ırak kaldığını belirten UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, bir çok fakir ülkede devam eden silahlı çatışmaların yalnızca eğitim altyapısını değil aynı zamanda bir neslin gelecek umutlarını da yok ettiğini sözlerine ekledi.

2011 Küresel İzleme Raporu, savaş bölgelerindeki eğitim sorununu ortaya çıkarırken, 2 yıl sonra yayınlanan yeni rapor bu problemin artık saklı olmadığını ve bu konuda bir yardımda bulunulmamasının hiçbir bahanesi olmadığını açıkladı. 2013 raporu aynı zamanda eğitime ayrılan insani yardımın 2009 yılında %2 iken, 2011’de yüzde 1.4’e gerilediğini gösteriyor. Eğitim yardımları için istenen miktarlara erişilmesinde de zorluk yaşanıyor. 2010 yılı rakamlarına göre eğitim yardımları bütçesi 220 milyon ABD doları açık veriyor.

Halihazırda bu süreci en şiddetli görüldüğü yerler arasında Suriye bulunuyor.

KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar