Birleşmiş Millletler (BM) Genel Kurulu, teşkilatın hayati öneme sahip görevlerini yerine getirebilmesi için 2014-2015 yıllarını kapsayan iki yıllık bütçesini 5,53 milyar ABD doları olarak onayladı.

Dünya genelindeki ekonomik kriz BM bütçesine de yansıdı ve yeni kabul edilen bütçede, bir önceki döneme göre yüzde 1 oranında kesintiye gidildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir önceki döneme göre bütçede yapılan kesintinin BM Genel Sekreterliğinin mali disipline verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ancak, BM’nin faaliyetlerine talebin arttığı bir dönemde bütçede kısıntıya gidilmesinin BM çalışmalarını etkilemeyeceğini düşünmenin gerçekçi olmayacağını söyledi.

Ülkelerin BM bütçesine yapacağı katkı üye ülkenin ekonomik büyüklüğü, kişi başına düşen milli geliri gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirleniyor.
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar