Çocukluk döneminde fiziksel, duygusal ve/veya cinsel istismara maruz kalan çocuklar, yaşadıkları travmayı uzun süre üzerlerinden atamıyor, hatta bu sorunlar nedeniyle yetişkinlik dönemlerinde dahi sosyal, duygusal bozukluklardan riskli alışkanlıklara ve hatta erken ölüme kadar bir dizi olumsuz sonuç ile karşılaşı karşıya kalabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan ve bugün Ankara’da yapılan 2013-TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI OLUMSUZ YAŞAM DENEYİMLERİ ARAŞTIRMASI ÇALIŞMA RAPORU” tanıtım toplantısına katılan yetkililer çocuklara yönelik şiddetin dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşabildiğini, Türkiye’de de bu konuda adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Betül Ulukol, raporu tanıtım konuşmasında, bulguların Türkiye’de üniversite öğrencilerinin oluşturduğu araştırma grubunda Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimi (ÇÇOYD)’nin yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti. Rapor sonuçlarına göre Türkiye’de genel olarak fiziksel istismar en fazla görülen kötü muamele tipi olarak ortaya çıkıyor.

Prof. Ulukol, katılımcıların yaklaşık yarısının en az bir ÇÇOYD öyküsü ifade ettiğini, bu gruptaki kişilerin, uyuşturucu kulanımı dahil, sağlık için risk oluşturan davranışlara daha meyilli olduklarının, daha fazla duygusal sorun yaşayabildiklerinin görüldüğünü belirtti.

Prof. Ulukol, ÇÇOYD öyküsü anlatanların en çok aile içi şiddete de tanıklık ettiğinin anlaşıldığını, bu durumun da aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki son derece olumsuz etkisi ve sonuçlarını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Şiddet ve Yaralanmanın Ölenmesi Program Yöneticisi Dinesh Sethi de konuşmasında Avrupa Bölgesinde ÇÇOYD sorununun çözümü için “Çocuğa yatırım: Çocukların kötüye kullanılmasının önlenmesi Avrupa 2015-2020 Eylem Planı”nın hazırlandığını söyledi.

Sethi, söz konusu plan sayesinde çocukların kötüye kullanılmasının ve cinayetlerinin 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

DSÖ Ankara Ofisi Başkan Vekili Mehmet Kontaş da açılış konuşmasında konunun önemine vurgu yaptı ve raporun hazırlanmasına katkı sağlayan tüm taraflara teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin beş farklı bölgesindeki beş üniversiteden 2,257 öğrencinin katılmıyla hazırlanan raporda ÇÇOYD ile sağlık için risk taşıyan davranışlar ve bazı sağlık sorunları arasındaki ilişki irdeleniyor. Raporda elde edilen sonuçların Türkiye’de öncelikli müdahale gerektiren alanların belirlenmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Ayrıca rapor ile, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesinin önemi hususunda politika yapıcılara ve halka gerekli bilginin sunulması hedefleniyor

Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesine yönelik girişimler DSÖ Avrupa Bölgesine üye devletlerin uygulamakla yükümlü olduğu “Çocuklara yatırım: Çocukların kötüye kullanılmasının önlenmesi Avrupa eylem planı”nın hayata geçirilmesi açısından da önem taşıyor. Raporun Türkiye’de çocuk istismarı sorununun boyutları ve bu sorunun nasıl önleneceği konusundaki tartışmalara da önemli bir katkı sunacağı düşünülüyor.

Rapor tanıtım toplantısı daha sonra İstanbul Milletvekili ve TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Halide İncekara’nın başkanlığında yapılan yuvarlak masa toplantısıyla devam edildi
KAYNAK:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE

Reklamlar