Archive for Şubat, 2017


 

MHPli muhalifler hayır kampanyası için Ankarada bir araya geldi (2)

 “BEKA SORUNU ACİLSE NEDEN ANAYASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 2019’ A BIRAKILMIŞTIR?”

Muhaliflerin ‘hayır’ kampanyasında konuşma yapan tek isim MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Parlamenter sistemi ve başkanlık sistemini karşılaştıran Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliği teklifinin maddelerini tek tek okudu.

Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi:  “Anayasanın maddeleri incelendiğinde, söylendiği gibi ne istikrar gelecek, ne terörün son bulması, ne de yönetimdeki kargaşa ortadan kalkacaktır. Zira 14 yıldır büyük çoğunlukla tek başına iktidar olanlar, aslında istikrarsızlığın asıl sebebidir. Bu dönemde milli değerler ayaklar altına alınmış, Cumhuriyetin tüm kazançları bir çırpıda silinmiş, toplum kutuplaştırılmıştır. Bu sebeple bu anayasa değişikliğinde, ne Cumhuriyet için, ne Türkiye’nin bekası için, ne de Türk Milletinin geleceği için evet denecek bir madde yoktur. Zaten beka sorunu var ise durum acildir ve beka sorununu çıkaranlar ise 14 yıldır ülkeyi yönetenlerin ta kendileridir.

 

Dolayısıyla beka sorununu ortaya çıkaranların bunu çözmelerini beklemek de akla ziyandır. Öte yandan kaldı ki beka sorunu acilse neden anayasanın yürürlüğe girmesi 2019’a bırakılmıştır? Ancak herkes bilmektedir ki aslında Türkiye’de bir beka sorunu yoktur ve bu durum uygulamanın iki yıl sonraya bırakılmasından da anlaşılmakta ve anayasayı savunanlarca da teyit edilmiş olmaktadır. Bu da demektir ki anayasa değişikliği, Türkiye’nin bugün için ihtiyacı olan bir kanun değişikliği değildir. Aksine bu anayasa demokratik parlamenter sistemi ortadan kaldıran Yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi tek kişide toplayan bir nitelik taşımaktadır.  Cumhurbaşkanı bir başkan değil, başkan ötesinde tüm yetkileri elinde tutan tek adamdır. Bu arada geçmişte padişahların bile bu kadar yetkisinin olmadığı ve en azından yargıya müdahale edemedikleri bir gerçektir”

MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi ile ilgili görsel sonucu

“HAYIR’IN YÜZDE ELLİYİ GEÇMESİYLE DEVLETE KARŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ Mİ KAZANMIŞ OLACAKTIR?”

AK Partililere seslenen Yusuf Halaçoğlu referandumda ‘hayır’ çıkması halinde Meclis’in ve mevcut hükümetin devam edeceğini kaydetti. Halaçoğlu şöyle konuştu: “Halkı birbirine kin ve nefret duyguları ile kışkırtan politika izleyenlerin ülkemizi bir felakete sürüklemek istedikleri açıktır. Oysa anayasa değişikliğine hayır diyenler parlamenter demokratik hukuk devletini savunmaktadır. AK Partili kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Anayasa değişikliği seçmen tarafından reddedildiği takdirde seçilmiş bulunan TBMM görevine devam edecektir. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı görevine devam edecektir. TBMM’nin içinden çıkan seçilmiş hükümet görevine devam edecektir. “Hayır diyecek olanlarla terör örgütlerini bir tutmak terör örgütlerinin hak etmediği övgüdür. Yani terör örgütleri parlamenter sistemi savunuyor demektir. Hayır diyecek seçmenin terör örgütleri ve darbecilerle yan yana konması terörizmin ve darbecilerin aklanması demektir. ‘Hayır’ın yüzde 50’yi geçmesiyle devlete karşı terör örgütleri mi kazanmış olacaktır?”

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI DENİLEN UCUBE TEKLİFTE TÜRK MİLLETİNİN HAYRINA BİR ŞEY BULAMADIK”

Partilileri ‘hakikat yolu’na çağıran Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı: “Görüldüğü üzere, adına Partili Cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube teklifte Türk Milleti’nin hayrına bir şey aradık, bulamadık. Niyeti hayır olmayanın, akıbeti nice olur? İşte bu nedenle biz Ülkücüler olarak hayra niyetlendik, hayır diyeceğiz. Buradan ikaz etmek vazifemizdir. Bunların gittiği hiçbir yol bugüne kadar hayra çıkmadı, işaret ettikleri menzil umut olmadı, yoldaşları Türk’e karındaş olmadı. Bunların, memleketin akıbetini hamasete ve gaflete kurban etmesine dur dememiz gerekiyor. Sizi bir zamanlar Başbuğ Alparslan Türkeş’in çağırdığı ‘hakikat yoluna’ çağırıyoruz. Hakikat, bugün ülkeyi bu noktaya taşıyanlara ‘hayır’ dememizi emrediyor.”

kaynak:hürriyet

CHP VAN İL BAŞKANI MEHMET KURUKCU’DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ

CHP VAN İL BAŞKANI MEHMET KURUKCU’DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ

CHP Van İl Başkanı Mehmet KURUKCU, anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından bir açıklama yaparak ‘Demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz diyerek şöyle devam etti; Yasama, yürütme ve yargı tek kişiye teslim edilmiştir. Bu rejim değişikliğine karşıyız. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği bir gelecek felakettir. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz. Kurukcu açıklamasına şöyle devam etti.

 

BU SİSTEMLE DİKTATÖRLÜK, TEK ADAM REJİMİ ÖNERİLİYOR…

 

Başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden tamamen ayrıdır. Birbirlerini denetleme mekanizmaları vardır. Önerilen sistemde ise bütün yetkiler bir kişinin (Cumhurbaşkanının) elinde toplanıyor. Bu sistem bir başkanlık sistemi değildir. Açıkça, DİKTATÖRLÜK, TEK ADAM REJİMİ önerilmektedir.

DEMOKRASİ SONLANDIRILARAK OTORİTER BİR DİKTATÖRLÜĞÜN ZEMİNİ HAZIRLANIYOR…

Bu sistem egemenliğin tek bir elde toplandığı otoriter rejime geçiştir. Türkiye’de siyasal rejim demokrasi eksikleri olmakla birlikte demokratik cumhuriyettir. Bu değişiklik demokrasi eksikliğini gidermeye dönük yapılmıyor. Tam tersine eksik demokrasiyi de sonlandırıp, otoriter-totaliter bir diktatörlüğün anayasal zemini oluşturuluyor. Cumhuriyet rejimi, kurulduğu günden bu yana egemenliği Saraydan alıp halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsemiştir. Bu ise açık bir karşı devrim hareketi olarak, egemenliği tekrar halktan alıp Saraya (bir kişiye) verme girişimidir. Demokrasiye yönelen gidişin kesintiye uğrayıp, diktatörlüğe yönelmesidir. Bu nedenle yapılmak istenen basit bir hükümet değişikliği değil, rejim değişikliğidir.

YASAMA-YARGI-YÜRÜTME TEK KİŞİYE TESLİM EDİLDİ…

Bu rejim, güçler ayrılığı rejimi değildir. Güçleri bir kişinin (Cumhurbaşkanının) elinde toplayan bir rejimdir. Cumhurbaşkanının hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de yargıyı eline geçirdiği bir dikta rejimdir.

DEVLETİN YÖNETİMİ TEK BAŞINA CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLİYOR…

Cumhurbaşkanı yürütmeyi tek başına temsil ediyor. Bugünkü sistemde yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından paylaşılıyor. Hükümet etme sorumluluğu ise Bakanlar Kurulunda. Getirilen sistemde ise hükümet etme yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. Devletin yönetimi tek başına Cumhurbaşkanına devrediliyor. Ayrıca bu sistemde başbakanlık da kalkıyor. Bakanlar kurulu da kalkıyor. Bu günkü anlamda bakanlıklar kalmıyor. Cumhurbaşkanı istediği kişileri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayabilecek. Ayrıca hangi bakanlıkların kurulacağına kendisi karar verecek ve bakanları da kendisi atayacak. İstediği zaman bunları görevden alabilecek.

“TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ”

Biz tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak, çatışmadan uzak durmak istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatanımız milletimiz için bunu anlatmak ve “hayır” demek zorundayız. Çünkü bilinmelidir ki bu mesele yalnızca CHP meselesi değil vatanını milletini seven geleceğini düşünen her bireyin meselesidir…

kaynak:http://www.yenivangazetesi.com

hayır ile ilgili görsel sonucu